Algemene Voorwaarden

  • Bij aanvraag van een bestelling graag de volgende informatie doorgeven: aantal personen, gewenst design/thema eventueel met voorbeeld foto’s (Iedere taart is uniek en een voorbeeld zal ook niet exact nagemaakt worden),de vulling, gewenste datum met een indicatie van het tijdstip van ophalen (dit tijdstip gaat verder wel in overleg), naam, telefoonnummer, mailadres.
  • Gelieve zo ver mogelijk van te voren een bestelling indienen, maar in ieder geval minimaal 2 weken van te voren. Dit in verband met inkopen en de bewerkelijkheid van de taarten.
  • Na een akkoord en bevestiging van beide kanten dient u een aanbetaling te voldoen van 50%. Het resterende bedrag gelieve te betalen uiterlijk 2 dagen voordat de taart wordt opgehaald. Bij een spoedbestelling dient het hele bedrag direct overgemaakt te worden.
  • Een bestelling kan tot uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken datum worden geannuleerd. U ontvangt de (aan)betaling terug.
  • Bestellingen zijn uitsluitend op te halen en kunnen niet worden bezorgd. Het tijdstip van ophalen gaat in overleg.
  • Nika’s Taarten is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaar wegende privé omstandigheden u bestelling te annuleren.
  • Bij ophalen van u bestelling krijgt u vervoer en bewaar instructies mee. Na ophalen is Nika’s Taarten niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens vervoer of de condities waarbij de taart bewaard wordt.
  • Bij klachten graag zo snel mogelijk contact opnemen. In ieder geval binnen 24 uur. Er zal gekeken worden naar een passende oplossing. Klachten ingediend na 24 uur zullen niet meer in behandeling genomen worden. Bij klachten over het product dient ook een gedeelte bewaard te blijven ter beoordeling.

Wanneer u een bestelling plaatst gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.